Werk(ervaring)

 

Opleidingen en specialisaties

Het was mij snel duidelijk dat mijn professionele toekomst in de eerste plaats bij kinderen en jongeren zou liggen

 

Ik doorliep een ervarings- en studietraject bestaande uit het begeleiden en sociaal engageren binnen sport- en danskampen, jeugdwerking- en beweging.

Het verdiepen in intermenselijke relaties ontwikkelde zich verder binnen mijn studiekeuzes.

 

Met deze combinatie ging ik aan de slag binnen jeugdzorg

Zo werkte ik enkele jaren als begeleider binnen het diagnostisch centrum OOOC ( centrum voor Onthaal, Oriëntatie en Observatie) Elegast (Antwerpen). Ik ondersteunde kinderen en jongeren uit een verontrustende (crisis) opvoedingssituatie. Via een oplossingsgericht aanpak zochten we samen naar inzichten betrekkende tot het thuismilieu van de jongeren, hun leefwereld en de problemen die daaruit zijn ontstaan. 

Hierna maakte ik de switch naar het begeleidingscentrum Wingerdbloei, waar ik deel uitmaakte van Proeftuin ' de Overstap'. Hier werden jongeren begeleid die via de jeugdrechter een maatregel kregen voor het plegen van een 'misdrijf omschreven feit'. Ik gaf psycho-educatie en begeleidde hen verder binnen hun re-integratieproces. 

 

Vanuit deze schat aan ervaringen maakte ik de overstap naar het reguliere onderwijs. Ik werkte 6 jaar als zorgcoördinator in het basisonderwijs verdeeld over de scholen BS 'GO! De Trampoline' (Deurne) en BS 'GO! Terra' (Antwerpen Noord). Na deze periode voelde ik de nood om mijn beleidsfunctie door te geven en weer terug in direct contact met kinderen te staan.

 

Tot op heden werk ik deeltijds op deze school (BS 'GO!Terra') als  zorgleerkracht, leerkracht anderstalige nieuwkomers en krijgen de leerlingen vanaf 3 jaar wekelijks één uur veerkracht- en weerbaarheidstraining.

Ik combineer hier mijn theoretische kennis van bij Arctos met Rots & Water, in combinatie met Ademwerk, Sherborne, lichaamswerk, meditatie, mindset, verbindend communiceren en talentgericht werken.

 

Sinds september 22 werk ik hiernaast in het secundaire onderwijs LAB Sint-Niklaas als module leerkracht improvisatie theater & verbindende communicatie.

 

De overige uren richt ik in met het coachen & therapeutisch ondersteunen van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen binnen mijn praktijk of in samenwerking met externe organisaties. Dit aanbod vind je terug op deze website. 

 

Tot slot vind ik het belangrijk om mijn creatief ei kwijt te kunnen. Dit doe ik als acteur en dramadocent binnen improvisatie theater. Ruim 12 jaar maak ik met hart en ziel deel uit van de terugspeeltheatergroep PLAYB(L)ACK.

Met deze improvisatie groep gaan we aan de slag met een thema en het verhaal van de toeschouwer. Meer informatie vind je terug via de homepagina, onder 'bedrijven en scholen'.

 

 


Doorheen de jaren voltooide ik volgende opleidingen en specialisaties:

Opleidingen

 

 • Feuerstein: ontwikkelingsgericht werken met kinderen vanuit mediërend leren / 2014 - 2016
  Expertisecentrum CeSMOO - centrum voor mediërend leren en opvoeden - Albert Janssens
  (Leuven)
 • Bachelor na bachelor Creatieve Therapie, specialisatie Dramatherapie / 2008 - 2010
  Artevelde Hogeschool Gent 
 • Bachelor Kleuteronderwijs / 2004 - 2007

      KHK/Thomas More         

      Vorselaar

 • Secundair onderwijs Jeugd- en gehandicaptenzorg / 1997 - 2004

 

Specialisaties

 

 • RTC (Rapid transformational coach): 
 • Innerdance: therapievorm om via muziek & neuroscience de transformatie binnen lichaamswerk te activeren/ jaaropleiding/ 2024 pi Villaraza
 • Wortelen in nieuwe aarde: inzetten op veerkracht bij kinderen en jongeren met een vluchtverhaal / 2023 Odisee Co Hogeschool
 • Gecertificeerd Rots & Water basistrainer / psychofysieke weerbaarheidstraining / 2022 Gadaku Instituut - Rots en water NL
 • Psychology of diversity and unconsious Bias / 2022 Andrew Luttrell/
 • Inner Child Therapie training / 2021
  Indra Torsten Preiss/ Antwerpen
 • Neuroscience for parents : How to raise amazing kids / 2021 Brain Academy - Gregory Caremans
 • Child Psychology (advanced level) / 2021 Elmira Strange,
 • Mindfulness for children / 2021 Sharon Key
 • Unleash the Clown Within: Clownerie / 2021 Christopher Morant
 • Kiezen voor talent van kinderen / gecertificeerd kindertalenten fluisteraar / 2020 My talentbuilder - Luk Dewulf
 • Talentgedreven werken met kinderen / 2019 Blij met mij! Academie - Elke Busschots

 

Vormingscentra Arctos: Vlaams expertise centrum voor kinderen en jongeren

 • Linto: Omgaan met ( probleem)leerlingen binnen schoolcontext en groepen / 2016 - 2018
 • Bounce: Veerkracht tools voor kinderen, jongeren en hun omgeving / 2016 - 2018
 • Aandacht in actie: Weerbaarheid versterken bij kinderen en jongeren / 2016 - 2018
 • Verbindend werken: Verbondenheid versterken van individuen en groepen / 2016 - 2018

 

GO! Pro: kennisplatform voor het GO! professional

 • Mentorenopleiding / 2015
 • Preventie radicalisering / 2015
 • Zien is snappen - methodiek , visuele handleiding voor taalonderwijs bij Anderstalige Nieuwkomers in de klas / 2014
 • Opleiding Zorgcoördinator / 2014
 • Goede zorgen voor vluchtelingen in de klas / 2013
 • Klare taal: communicatie met ouders / 2013

 

Wingerbloei expertisecentrum (Antwerpen)

 • Geweldloos verzet als methodische benadering binnen residentiële voorzieningen / 2010
 • Familieopstellingen / 2010