WORKSHOP/TRAINING VEERKRACHT & WEERBAARHEID

 

Op zoek naar de gepaste workshop of meerdaagse training rond het versterken van veerkracht- en weerbaarheid? 

Samen stippelen we een traject op maat uit dat past binnen jouw organisatie.

 

Ondertussen werk ik gedurende 9 jaar in het basisonderwijs. Eerst als zorgcoördinator en nu reeds 3 jaar als trainer in sociale vaardigheden, veerkracht- en weerbaarheid.

Vanaf de leeftijd van 3 jaar dompel ik kleuters t.e.m 14 jaar, onder in een bad aan psycho-educatie en psycho-fysieke training om hun (culturele) veerkracht- en weerbaarheid te versterken en verder te ontwikkelen.

Het helpt kinderen & jongeren zicht te krijgen op hun manieren van reageren, meer zelfkennis te verkrijgen, doelen voor zichzelf te stellen en deze ook te bereiken. Ze leren omgaan met groepsdruk, onderzoeken hun eigen persoonlijke grenzen, en komen voor zichzelf op vanuit respect voor ieder zijn verhaal. Verbondenheid, veiligheid en waardering staan centraal.

Hiervoor volgde ik verschillende specialisaties die ik samenbreng binnen mijn trainingen afhankelijk van de leeftijd, doelgroep en specifieke hulpvraag.

Ik ben dankbaar te mogen ervaren dat deze lessen voor een enorme positieve evolutie zorgen binnen het schoolgebeuren en bij externe organisaties. Deze expertise draag ik nu graag verder uit via mijn praktijk STUDIO MUJI

 

SPECIALISATIES

 

Rots & water basistraining: GADUKU Institute NL 

Rots en Water is een ervaringsgerichte én evidence based programma: Het is uit de praktijk ontstaan terwijl de effectiviteit van het programma door vele onderzoeken, waaronder grote wetenschappelijke onderzoeken in Nederland, zijn bevestigd.

 

Als doelstelling gaan we via een psycho-fysieke training de positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties bevorderen. Hiernaast trachten we het te voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen en jongeren.

Tijdens de sessies worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van psycho - educatie, zelfreflectie en kringgesprekken. Elke les wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk. 

We gaan dieper in op de basisthema's:

  • weerbaarheid
  • zelfcontrole
  • zelfvertrouwen
  • zelfrespect

 

ARCTOS: Vlaams expertise centrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar

 

Arktos is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar in kwetsbare situaties en personen met een beperking voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident blijkt. Zij zien de kracht in elk van hen. Door hen met zichzelf en hun omgeving te verbinden willen ze hen versterken in hun talenten en vaardigheden, in alle mogelijke levensdomeinen.

 

Binnen dit expertise centrum volgde in volgende verdiepende opleidingen:

  • Linto: Omgaan met ( probleem)leerlingen binnen schoolcontext en groepen / 2016 - 2018
  • Bounce: Veerkracht tools voor kinderen, jongeren en hun omgeving / 2016 - 2018
  • Aandacht in actie: Weerbaarheid versterken bij kinderen en jongeren / 2016 - 2018
  • Verbindend werken: Verbondenheid versterken van individuen en groepen / 2016 - 2012

 

Tarieven Prijs
Verkennend gesprek (face to face, zoom, telefonisch) gratis
Workshop/ training min. 2u offerte op aanvraag
Traject op maat offerte op aanvraag