Creatieve therapie

 

Binnen creatieve therapie staat zelfexpressie centraal. Wat niet of moeilijk gezegd kan worden krijgt ruimte om via verbeelding en ervaren tot uiting te komen.

Creatieve therapie is een vorm van therapie waarbinnen het creatief medium centraal staat.

Kinderen willen en kunnen nog niet altijd hun gedachten en emoties onder woorden brengen.

We trachten het denken even los te laten en het doen en ervaren naar voren te schuiven. Binnen het veld van drama, muziek, dans & beweging en beeldend werken creëren we een veilige transitionele ruimte waar wij samen aan de slag gaan met jouw hulpvragen. 

Via een lichaamsgerichte basis gaan je leren invoelen naar wat er zich onder al die piekerende gedachten en blokkades afspeelt. 

 

Ik heb een specialisatie in dramatherapie, maar combineer deze sessies met zowel muziek, dans & beweging, beeld als stem. Dit afhankelijk van de hulpvraag en voeling met de muzische expressies. 

 

Tarieven Prijs
kennismakingsgesprek ( face-to-face, zoom, telefonisch) gratis
intakegesprek € 75
individuele sessie € 55/u
groepssessie (bij min. 6 deelnemers) € 35/1,5u