workshop/training improvisatietheater op maat

 

Wat is improvisatietheater?

 

Improvisatietheater is zoals het het woord zegt een vorm van theater die geïmproviseerd
wordt. De spelers verzinnen het verhaal, de personages en dialogen ter plaatse.
Met deze beperkte informatie dienen de spelers vanuit zelfvertrouwen hun moment te
nemen om te spelen vanuit actie en niet vanuit het denken. Hierbij kiezen ze voor een ‘short’
of ‘long’ form.


Binnen improvisatietheater richten we ons naast spelplezier, op de soft skills die
noodzakelijk zijn om je hard skills nog meer kracht bijzetten. De subjectieve en
interpersoonlijke vaardigheden die universeel bruikbaar zijn en vaak samenhangen met je
karakter. Het bepaalt mee je verhoudingen tot anderen. Ze bevorderen mee de cognitieve
flexibiliteit, impulscontrole en emotieregulatie.
Het geeft voeding aan je creatief proces en entrepreneurschap.


Improvisatietheater is voor mij een uitlaatklep. Een magisch gordijn waar ik me binnen
verschillende dimensies durf te verliezen binnen het spel om er nadien weer uit te leren.
Je leert je ‘maskers’ te verliezen en je vrij te bewegen binnen verschillende rollen zoals bv.
archetypes.
Het gaat in impro voor mij meer over de intermenselijke relaties verkennen, exploreren en
durven belichamen, dan het creëren van de juiste scène of scoren van de beste one-liners.


Tijdens de workshop of lessenpakket gaan we wakker luisteren, focussen, vertrouwen en instinctief
of spontaan handelen binnen een veilige en beschermde spelomgeving.
Ik zorg voor een mooie mix aan theorie, ervaringsgericht oefenen en praktisch technisch
trainen.

 

Tarieven Prijs
Verkennend gesprek. (face to face, zoom, telefonisch) gratis
Workshop van min. 2u. offerte op aanvraag
Langer traject op maat. offerte op aanvraag